Facebook Akan Ditutup pada 31 Mei 2010???

Isu yang beredar mengenai penutupan Facebook pada 31 Mei 2010 jam 13.23 yang sempat beredar luas di kalangan pengguna BB sempat meresahkan pengguna Facebook. Berita yang belum diketahui kebenarannya itu beredar via BBM (BlackBerryMessenger), aplikasi chat bawaan BlackBerry. “Kabar ini bukan sekedar informasi! Jika kamu mempunyai foto yang pribadi, silahkan simpan. Tidak ada lagi Facebook, ini nyata!”, …